ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี E-Bidding

ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ
ตุลาคม 8, 2015
จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science และจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering
ตุลาคม 8, 2015

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี E-Bidding

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (3)
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (3)
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (3).pdf
73.5 KiB
62 Downloads
Details
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(2).pdf
57.3 KiB
63 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(2).pdf
93.9 KiB
42 Downloads
Details

Comments are closed.