ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 1, 2015
ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ
ตุลาคม 1, 2015

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ราคากลาง 21,000,000. บาท
143.3 KiB
53 Downloads
Details
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
143.3 KiB
42 Downloads
Details

Comments are closed.