สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 134 รายการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะดูสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด ณ สถานที่ประมูลในคราวเดียวกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
762.6 KiB
153 Downloads
Details

Comments are closed.