กรกฎาคม

กรกฎาคม 29, 2015

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องกลึงโลหะขนาด 1000 มิลิเมตร จำนวน 10 เครื่อง

2015-07-29_01JB 2015-07-29 […]
กรกฎาคม 29, 2015

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

2015-07-29_1JB 2015-07-29_ […]
กรกฎาคม 29, 2015

ราคากลางจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ จานวน 2 ระบบ

ราคากลางจัดจ้างซ่อมเครื่อง […]
กรกฎาคม 29, 2015

ราคากลางจัดจ้างซ่อมบารุงลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ จานวน 3 เครื่อง

ราคากลางจัดจ้างซ่อมบารุงลิ […]
กรกฎาคม 28, 2015

ราคากลางวัสดุ จำนวน 3 รายการ

ราคากลางวัสดุ จำนวน 3 รายก […]
กรกฎาคม 27, 2015

ราคากลางจ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถบัสโดยสาร

ราคากลางจ้างซ่อมระบบปรับอา […]
กรกฎาคม 27, 2015

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์ออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กรกฎาคม 27, 2015

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์ออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ 27 ส.ค.58-3 ส.ค.58)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กรกฎาคม 24, 2015

ประกาศประกวดราคารายการ ชุดปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท

ประกาศประกวดราคารายการ ชุด […]
กรกฎาคม 22, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงาน จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]