Home » 2015 » มิถุนายน

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบระบบเครือข่ายและเครื่องเชื่อมไฟเบอร์ออฟติกระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 581,600.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบระบบ...
Continue reading »