เมษายน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการจัดซื้ดชุดฝึกวิศวกรรม Computer Hardware Labs จำนวน 1 ชุด วงเงิน 700,000.- บาท

 

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการจัดซื้อชุดฝึกวิศวกรรม Computer Hardware Labs จำนวน 1 ชุด
51.7 KiB
119 Downloads
Details
เมษายน 30, 2015

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการจัดซื้อชุดฝึกวิศวกรรม Computer Hardware Labs จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
เมษายน 30, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ โครงการจัดซื้อชุดฝึกวิศวกรรม Computer Hardware Labs จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
เมษายน 29, 2015

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองปฎิบัติการวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
เมษายน 29, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองปฎิบัติการวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
เมษายน 29, 2015

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์การบรรเลงในวงดนตรี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,941,000.- บาท (ครั้งที่ 2)

2015-04-29_01JB 2015-04-29 […]
เมษายน 29, 2015

ราคากลางงานต่อเติมหลังคาอาคารคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,946,225.54 บาท

ราคากลางงานต่อเติมหลังคาอา […]
เมษายน 29, 2015

สอบราคาต่อเติมหลังคาอาคารคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 1,854,600.- บาท

สอบราคาต่อเติมหลังคาอาคารค […]
เมษายน 29, 2015

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เอกสารประกวดราคาและเอกสาร TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 2,890,000.- บาท

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เอก […]
เมษายน 29, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการสอนภาควิชาการศึกษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 440,000.- บาท (ครั้งที่ 3)

2015-04-29_02JB
เมษายน 29, 2015

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการสอนภาควิชาการศึกษา จำนวน 1 ชุด

2015-04-29_01JB