มีนาคม

รายการ โปรแกรมด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 215,500.- บาท

 

2015-03-27 Kuru060
2015-03-27 Kuru060
2015-03-27_Kuru060.pdf
126.5 KiB
60 Downloads
Details
ราคากลาง
65.0 KiB
96 Downloads
Details
มีนาคม 27, 2015

รายการ โปรแกรมด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 215,500.- บาท

รายการ โปรแกรมด้านการจัดกา […]
มีนาคม 26, 2015

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบกองพัฒนานักศึกษาและสนามกีฬารอบโรงยิมเนเซี่ยม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ […]
มีนาคม 26, 2015

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล จำนวน 1 ชุด

2015-03-26_02JB 2015-03-26 […]
มีนาคม 26, 2015

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล จำนวน 1 ชุด

2015-03-26_01JB
มีนาคม 25, 2015

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงกลุ่มอาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 11,827,600.- บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มีนาคม 25, 2015

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR รายการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 3,200,000.- บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
มีนาคม 24, 2015

โครงการ จ้างพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงบประมาณ บัญชีและการเงิน จำนวน 1 ระบบ.

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาเพ […]
มีนาคม 23, 2015

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด วงเงิน 300,000.- บาท

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มีนาคม 23, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด วงเงิน 300,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มีนาคม 20, 2015

ประกาศพิจารณาเอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า จำนวน 1 งาน

2015-03-20_01JB 2015-03-20 […]