ราคากลางครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center จำนวน 1 ชุด วงเงิน 750,000.- บาท

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center จำนวน 1 ชุด
กุมภาพันธ์ 24, 2015
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิดอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 ระบบ
กุมภาพันธ์ 24, 2015

ราคากลางครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center จำนวน 1 ชุด วงเงิน 750,000.- บาท

ราคากลางครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center  จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 750,000.- บาท

ราคากลางครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center  จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 750,000.- บาท
75.2 KiB
133 Downloads
Details

 

Comments are closed.