ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ ราคากลาง 3,000,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์  กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน  1  ระบบ  ราคากลาง  3,000,000.-  บาท

 

 

Comments are closed.