ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 3 ชุด วงเงิน 900,000.- บาท

โครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 397 รายการ
ธันวาคม 22, 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวิเคราะห์ขยะและปุ๋ยหมักในห้องปฎิบัติการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,200,000.- บาท
ธันวาคม 22, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 3 ชุด วงเงิน 900,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ  ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 3 ชุด วงเงิน 900,000.- บาท  

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 3 ชุด
118.4 KiB
108 Downloads
Details

Comments are closed.