ธันวาคม

ธันวาคม 30, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 922,600.- บาท

2014-12-30_01JB
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด

2014-12-30_02JB
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 310,000.- บาท

2014-12-30_01JB
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ

2014-12-30_02JB 2014-12-30 […]
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 900,000.- บาท

2014-12-30_01JB
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม จำนวน 1 ชุด

2014-12-30_02JB
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน 1 งาน

2014-12-30_01JB 2014-12-30 […]
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการ ระบบแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน

2014-12-29_01JB 2014-12-29 […]
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศราคากลาง รายการ ระบบวิเคราะห์คุณภาพสีและแสงขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,000,000.- บาท

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ธันวาคม 30, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบวิเคราะห์คุณภาพสีและแสงขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]