ตุลาคม

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เตาเผาเถ้า  จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน 250,000.-  บาท

2014-10-30_2JB

ตุลาคม 30, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เตาเผาเถ้า จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 250,000.- บาท

  ประกาศสอบราคาซื้อคร […]
ตุลาคม 30, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เตาเผาเถ้า จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
ตุลาคม 30, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 310,000.- บาท

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โ […]
ตุลาคม 30, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ

  ประกาศราคากลางซื้อค […]
ตุลาคม 30, 2014

ประกาศ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมโซลูชั่นควบคุม (Print Solution) จำนวน 2 เครื่อง

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]
ตุลาคม 30, 2014

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ รถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน

    ประกาศพิจารณ […]
ตุลาคม 30, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ […]
ตุลาคม 25, 2014

ประกาศราคากลางงานจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 253 ชุด

Copy of ปร. 4 Copy of ปร. […]
ตุลาคม 25, 2014

ประกาศสอบราคางานจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 253 ชุด

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
ตุลาคม 24, 2014

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำ อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมพลาสติก จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]