กันยายน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซียน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 799,932.- บาท

 

ราคากลาง
68.7 KiB
145 Downloads
Details
กันยายน 29, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซียน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 799,932.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
กันยายน 29, 2014

ประกาศสอบราคารายการ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซียน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 799,932.- บาท

ประกาศสอบราคารายการ ครุภัณ […]
กันยายน 29, 2014

ประกาศราคากลาง รายการ ระบบควบคุมการเข้า-ออก จำนวน 1 ชุด (วงเงิน 166,920.-บาท)

k2014-09-29ระบบควบคุมการเข […]
กันยายน 27, 2014

ประกาศราคากลาง โครงการ ชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน 450 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กันยายน 27, 2014

ประกาศราคากลาง โครงการฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กันยายน 27, 2014

ประกาศราคากลาง โครงการ ฐานข้อมูลข่าวผ่านระบบออนไลน์ iQNewsClip และ NewsCenter จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กันยายน 27, 2014

ประกาศราคากลาง โครงการ ฐานข้อมูลจัดทาบรรณานุกรม EndNote CD จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กันยายน 27, 2014

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋ากิ๊ฟเซท (กระเป๋า+พวงกุญแจ) ปั๊มฟอยล์โลโก้มหาวิทยาลัยฯ วงเงิน 161,249.-บาท

213ราคากลาง-กระเป๋าประกาศร […]
กันยายน 26, 2014

ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์ประวัติผลงาน

๑. ชื่อโครงการ ค่าจัดทำประ […]
กันยายน 26, 2014

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกัดอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]