ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วงเงิน 176,603.50 บาท

20140709 ARIT01 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
79.2 KiB
90 Downloads
Details

Comments are closed.