กรกฎาคม

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Lab 9 Lab 10 จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 4,888,830.- บาท

 

กรกฎาคม 31, 2014

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Lab 9 Lab 10 จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 4,888,830.- บาท

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภ […]
กรกฎาคม 31, 2014

ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Lab 9 Lab 10) จำนวน 2 ห้อง วงเงิน 4,888,830.- บาท

ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนก […]
กรกฎาคม 31, 2014

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกัดอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
กรกฎาคม 31, 2014

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกัดอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง (วิจารณ์ 31 ก.ค.57- 6 ส.ค.57)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
กรกฎาคม 31, 2014

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ […]
กรกฎาคม 31, 2014

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง (วิจารณ์ 31 ก.ค.57-6 ส.ค.57)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ […]
กรกฎาคม 31, 2014

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,039,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
กรกฎาคม 30, 2014

จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการแบบแฝดและบ้านพักรับรอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีตกลงราคา

2014-07-30_N5 (2) 2014-07- […]
กรกฎาคม 29, 2014

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมรถบัสโดยสาร จำนวน 2 คัน วงเงิน 300,000.-บาท

2014-07-29_teabbด้วยกองกลา […]
กรกฎาคม 29, 2014

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมรถขุดตักหน้าหลังล้อยาง

  ด้วย กองกลาง มหาวิท […]