ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วงเงิน 129,427.20 บาท

2014-06-17 01 ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
78.6 KiB
160 Downloads
Details

Comments are closed.