ประกาศ มทร.ธัญบุรี การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประมูลราคาทอดตลาด ประกอบด้วย
1. พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (อาคาร ICT) จำนวน 47 รายการ
2. พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (อาคาร I work) จำนวน 59 รายการ
3. พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (อาคาร วิทยบริการ) จำนวน 202 รายการ

พัสดุที่จะทำการขายทอดตลาด ทางราชการต้องการขาบรวมกันในแต่ละบัญชี ไม่แยกขายแต่ละรายการ

บัญชีรายการพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
376.4 KiB
308 Downloads
Details
ประกาศ มทร.ธัญบุรี การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
157.1 KiB
363 Downloads
Details

 

Comments are closed.