Home » 2014 » พฤษภาคม

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 350,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่าย...
Continue reading »

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 350,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องถ่ายเ...
Continue reading »