ประกาศราคากลางวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชื่อโครงการ     วัสดุ จำนวน 2 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      155,558.74 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน  155,558.74 บาท

2014-03-12 ARIT01 ประกาศราคากลางวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
90.7 KiB
198 Downloads
Details

 

Comments are closed.