กุมภาพันธ์

ราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

 

2014-02-27 Wp01
2014-02-27 Wp01
2014-02-27_wp01.pdf
71.5 KiB
199 Downloads
Details
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าใส […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางงานจ้างผลิตงานประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง486,000.-บาท

ราคากลางงานจ้างผลิตงานประช […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2557

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ประกาศจ้างผลิตงานประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน

  ประกาศจ้างผลิตงานปร […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

สอบราคาจัดซื้อวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 61 รายการ

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.- บาท

ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

สอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
กุมภาพันธ์ 26, 2014

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์โสตประจำห้องบรรยายรวม จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,992,000.- บาท

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ราย […]
กุมภาพันธ์ 26, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์โสตประจำห้องบรรยายรวม จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,992,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]