Home » ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท

 

ประกาศ031261
ประกาศ031261
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8031261.pdf
333.5 KiB
18 Downloads
Details
เอกสารประกวด031261
เอกสารประกวด031261
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94031261.pdf
418.1 KiB
10 Downloads
Details
รายละเอียดครุภัณฑ์231161
รายละเอียดครุภัณฑ์231161
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C231161_2.pdf
254.9 KiB
14 Downloads
Details