Home » ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก จำนวน 1 ระบบ

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก จำนวน 1 ระบบ

2018-08-16 02JB
2018-08-16 02JB
2018-08-16_02JB_2.pdf
51.4 KiB
20 Downloads
Details
2018-08-16 03JB
2018-08-16 03JB
2018-08-16_03JB_2.pdf
83.3 KiB
26 Downloads
Details
2018-08-16 04JB
2018-08-16 04JB
2018-08-16_04JB_2.pdf
185.8 KiB
24 Downloads
Details